Servis
V roce 1990 vznikla česká reklamní agentura GPP, poskytující komplexní řešení v oblasti užité grafiky, internetových prezentací, grafických návrhů tiskovin, inzerce, návrhů atypických reklamních stojanů včetně technického řešení a realizace, fotografie a tiskových služeb pro firmy. Nabízíme i samolepící grafiku, reklamní předměty a textil, realizaci firemních večírků, výstav s veškerým doprovodným programem, moderováním, světla, zvuky, pyrotechnika. Řešíme předložené projekty s důrazem na nejmenší detail, přehledně s využitím vlastních invencí a s ohledem na dané možnosti a potřeby tak, aby byla respektována firemní identita a směr k požadovanému záměru celého projektu. V našich řešeních se snažíme zohledňovat moderní trendy současného designu a napomáháme tak našim klientů k posílení jejich pozice na trhu.

Služby
Vzhledem k našemu 17ti letému působení a dlouholetému kontaktu s dodavateli jsme schopni realizovat požadavky klientů do finální podoby a to za podmínek, přesahující možnosti, které při přímém oslovení těchto subjektů dostane klient k dispozici. Termíny a ceny se tak stávají pro našeho zákazníka očekávaným přínosem.

Dlouhodobá spolupráce
Poskytujeme zákazníkovi neformální osobní přístup a tak nejsou naše společná jednání založena na sterilních a nezáživných procedurách. Tento přístup, věříme, směřuje k větší otevřenosti a důvěře, a poskytuje minimální možnosti k nedorozumění.

Spokojenost a úspora
Portfolio našich zákazníků a jeho rozšiřování nám poskytují záruku, že náš přístup je pro klienty přínosem a tím jim dáváme pevnou oporu na poli naší působnosti s odrazem úspor a efektivnosti.